Kdo je INAS?

IINAS je zavod za asistenco in svetovanja, ki je nastal na pobudo enega izmed največjih italijanskih sindikatov: CISL (Konfederacija Italijanskih Sindikatov Delavcev). Od nastanka vse do danes nudi bezplačna svetovanja in storitve milijonom delavcev, upokojencev in priseljenim državljanom za najugodnejši pristop do pravic.

INAS je prisoten v vseh italijanskih mestih in mnogih vaseh in daje svoje storitve tudi v tujini preko lastnih enot predvsem v državah, kjer je italijanska emigracija najštevilnejša: v Evropi, v ameriški celini in v Avstraliji.

INAS je sad profesionalega, izkušenega in resnega pristopa svojih predstavnikov, ki ob nenehnem izobraževanju zagotavljajo najboljšo rešitev izzivom na področju zaposlitve, pokojnin in širše socialne varnosti.

Ok

We have published a new Cookie Policy to explain the different types of cookies that may be used on this site and their respective benefits. If you would like to disable cookies, please view "How do we manage cookies" in the Privacy&Policy. Note that parts of the site may not function correctly if you disable all cookies.
By using the site, you consent to the use of cookies unless you have disabled them. Read More.