Varstvo osebnih podatkov na portalu

1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Zagotavljamo vam, da bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete zahtevo na naslov www.inas.it

Zagotavljamo vam, da bomo na vašo pisno zahtevo, naslovljeno na navedeni naslov:

Zagotavljamo vam, da bomo sprejeli vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da bomo poskrbeli, da se:

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

2. UPORABA INFORMACIJ

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na naših spletnih straneh, informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabnik pravilno povzame vsebine z državnega portala in pri tem navede vir (www.inas.it) in morebitno avtorstvo.

Izjema ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve, in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarja za posledice.

Ok

We have published a new Cookie Policy to explain the different types of cookies that may be used on this site and their respective benefits. If you would like to disable cookies, please view "How do we manage cookies" in the Privacy&Policy. Note that parts of the site may not function correctly if you disable all cookies.
By using the site, you consent to the use of cookies unless you have disabled them. Read More.